Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

Công ty CP DAP - Vinachem tích cực tham gia “Ngày hội hiến máu Giọt hồng Đất Cảng”

Cập nhật: 25-06-2024 04:34:45 | Tin công ty | Lượt xem: 480

Hưởng ứng phát động của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Thành phố Hải Phòng về việc phối hợp tuyên truyền chương trình Hành trình đỏ, tôn vinh người hiến máu và tổ chức Ngày hội hiến máu Giọt hồng Đất Cảng năm 2024.

Phát huy truyền thống tương thân tương ái vì cộng đồng của cán bộ, đoàn viên, người lao động Công ty. Trong ngày 16/6/2024 BCH Công đoàn và  Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần DAP-VINACHEM đã phát động đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động Công ty tham gia Chương trình Hành trình đỏ lần thứ XII, hưởng ứng Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu và Ngày hội hiến máu Giọt hồng Đất Cảng năm 2024 của Thành phố Hải Phòng, được tổ chức tại Quận Hải An Thành phố Hải Phòng.

Trong những năm qua cán bộ công nhân viên người lao động Công ty CP DAP Vinachem luôn tích cực hưởng ứng và tham gia các hoạt động xã hội từ thiện do địa phương tổ chức, phát động. 

Một số hình ảnh tại hoạt động:

Tổ quản lý Website.