Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

Nghị quyết về việc Chấp thuận chủ trương ký kết Hợp đồng mua bán với Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản Miền Nam

Cập nhật: 29-12-2023 08:17:51 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 75

Công ty cổ phần DAP - Vinachem trân trọng công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Chấp thuận chủ trương ký kết Hợp đồng mua bán với Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản Miền Nam.

Chi tiết vui lòng xem tại File đính kèm.