Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

Công bố thông tin: Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty năm 2020

Cập nhật: 26-06-2020 04:52:03 | Tin công ty | Lượt xem: 723

Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty năm 2020

1. Điều lệ tổ chức và hoạt động

2. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty 

https://www.mediafire.com/file/sbrbxqe2f286usu/05._Quy_che_noi_bo_ve_quan_tri_Cong_ty_2020.pdf/file

 

Ban quản lý Website.