Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

Tin công ty

Tín hiệu vui từ DAP-Vinachem

Tín hiệu vui từ DAP-Vinachem

Cập nhật: 11-01-2018 08:21:59 | Tin công ty | Lượt xem: 785
Tín hiệu vui từ DAP-Vinachem Xem thêm
Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

Cập nhật: 27-12-2017 01:46:16 | Tin công ty | Lượt xem: 860
Thông báo tuyển dụng Xem thêm
Phân bón DAP Đình Vũ phục hồi cây hồ tiêu

Phân bón DAP Đình Vũ phục hồi cây hồ tiêu

Cập nhật: 15-12-2017 12:41:50 | Tin công ty | Lượt xem: 592
Phân bón DAP Đình Vũ phục hồi cây hồ tiêu Xem thêm
Phân bón DAP Đình Vũ nâng năng suất điều

Phân bón DAP Đình Vũ nâng năng suất điều

Cập nhật: 26-12-2017 12:27:42 | Tin công ty | Lượt xem: 681
Phân bón DAP Đình Vũ nâng năng suất điều Xem thêm
Thư mời chào giá sửa chữa E0221

Thư mời chào giá sửa chữa E0221

Cập nhật: 21-12-2017 12:10:39 | Tin công ty | Lượt xem: 650
Thư mời chào giá sửa chữa E0221 Xem thêm
CBTT trên cổng TTĐT của UBCK nhà nước và sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

CBTT trên cổng TTĐT của UBCK nhà nước và sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Cập nhật: 18-12-2017 01:59:05 | Tin công ty | Lượt xem: 778
CBTT trên cổng TTĐT của UBCK nhà nước và sở giao dịch chứng khoán Hà Nội Xem thêm
Chấp thuận hợp đồng bán 600 tấn DAP

Chấp thuận hợp đồng bán 600 tấn DAP

Cập nhật: 09-12-2017 01:32:10 | Tin công ty | Lượt xem: 818
Chấp thuận hợp đồng bán 600 tấn DAP Xem thêm
Chấp thuận hợp đồng gửi kho axit SA

Chấp thuận hợp đồng gửi kho axit SA

Cập nhật: 09-12-2017 01:01:08 | Tin công ty | Lượt xem: 578
Chấp thuận hợp đồng gửi kho axit SA Xem thêm
Hội thao công nhân lao động Công ty năm 2017

Hội thao công nhân lao động Công ty năm 2017

Cập nhật: 26-11-2017 11:13:00 | Tin công ty | Lượt xem: 567
Hội thao công nhân lao động Công ty năm 2017 Xem thêm
Công bố thông tin: Ký Hợp đồng UTXK DAP với QBS

Công bố thông tin: Ký Hợp đồng UTXK DAP với QBS

Cập nhật: 22-11-2017 12:12:53 | Tin công ty | Lượt xem: 774
DDV - Công bố thông tin: Ký Hợp đồng ủy thác xuất khẩu DAP với Công ty CP XNK Quảng Bình Xem thêm
Lễ kết nạp Đảng viên mới năm 2017

Lễ kết nạp Đảng viên mới năm 2017

Cập nhật: 17-11-2017 02:41:37 | Tin công ty | Lượt xem: 579
Lễ kết nạp Đảng viên mới năm 2017 Xem thêm
DAP Đình Vũ - Quyết định chi thưởng tháng 10/2017 cho CBCNV

DAP Đình Vũ - Quyết định chi thưởng tháng 10/2017 cho CBCNV

Cập nhật: 10-11-2017 09:51:02 | Tin công ty | Lượt xem: 796
DAP Đình Vũ - Quyết định chi thưởng tháng 10/2017 cho CBCNV Xem thêm
Phân bón phức hợp DAP Đình Vũ và các đăc tính ưu việt

Phân bón phức hợp DAP Đình Vũ và các đăc tính ưu việt

Cập nhật: 09-11-2017 01:56:25 | Tin công ty | Lượt xem: 1372
Phân bón phức hợp DAP Đình Vũ - Giải pháp tốt trong canh tác cây trồng ở nước ta Xem thêm
Phát động thi đua 90 ngày đêm nước rút cuối năm, hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2017

Phát động thi đua 90 ngày đêm nước rút cuối năm, hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2017

Cập nhật: 09-11-2017 01:09:19 | Tin công ty | Lượt xem: 765
Phát động thi đua 90 ngày đêm nước rút cuối năm, hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2017 Xem thêm
Thông báo V/v: Bán đấu giá tài sản thanh lý: Các xe ô tô tải

Thông báo V/v: Bán đấu giá tài sản thanh lý: Các xe ô tô tải

Cập nhật: 24-10-2017 07:22:59 | Tin công ty | Lượt xem: 781
Thông báo V/v: Bán đấu giá tài sản thanh lý: Các xe ô tô tải Xem thêm