Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Cập nhật: 18-05-2022 08:41:23 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 184

Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng công bố thông tin giao dịch cổ phiếu DDV của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Thông báo giao dịch Nguyễn Hồ Phương, file đính kèm

Thông báo giao dịch Nguyễn Thị Lợi, file đính kèm.