Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

CBTT Thông tin ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát

Cập nhật: 18-04-2022 04:08:48 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 94

Công ty cổ phần DAP-Vinachem công bố thông tin ứng viên được đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát Công ty

Chi tiết xin vui lòng xem tại file đính kèm

Xin trân trọng cảm ơn!