Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

CBTT Đơn từ nhiệm HĐQT-BKS

Cập nhật: 14-04-2022 06:30:21 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 78

CBTT trên cổng thông tin điện tử của UBCK nhà nước và sở giao dịch chứng khoán Hà Nội V/v: Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Văn Hạnh đề ngày 12/04/2022 và Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Vương Thị Hải Yến đề ngày 12/04/2022.