Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

Thông báo mời thầu: Sửa chữa đường từ cổng C2 đến trước cửa kho DAP bao

Cập nhật: 17-12-2018 08:11:03 | Thông báo mời thầu | Lượt xem: 1576

Thông báo mời thầu: Sửa chữa đường từ cổng C2 đến trước cửa kho DAP bao

Ghi chú: Gói thầu chỉ dành cho nhà thầu cấp siêu nhỏ, nhỏ (theo quy định của pháp luật doanh nghiệp) tham gia đấu thầu

 
 

 Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

 Loại thông báo

Thông báo thực

 
 

[Thông tin chung:]

 

 Số TBMT

20181234822   -   00

Thời điểm đăng tải 

17/12/2018 10:38

 Lĩnh vực  

Xây lắp

 Gói thầu

Sửa chữa đường từ cổng C2 đến trước cửa kho DAP bao

 Phân loại

Hoạt động chi thường xuyên

 Tên dự toán mua sắm

Sửa chữa đường từ cổng C2 đến trước cửa kho DAP bao

 Nguồn vốn

sửa chữa lớn

 Bên mời thầu

Z016319 - Công ty Cổ phần DAP Vinachem

 Chủ đầu tư

 

 Số hiệu KHLCNT

20181227752

 Tên KHLCNT

 

 Hình thức lựa chọn nhà thầu

Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước

 Phương thức LCNT

Một giai đoạn một túi hồ sơ

 Thời gian bán HSMT từ

17/12/2018 - 10:38

Đến ngày 

20/12/2018 - 14:00

 Địa điểm

Phòng Đầu tư Xây dựng - Công ty Cổ phần DAP-VINACHEM. Địa chỉ: Lô GI-7, Khu kinh tế Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Điện thoại: 02253. 979.368, Fax: 02253.979170.

 Điện thoại liên hệ

0313979368 - 0988236132

 Giá bán

Miễn phí

 Thời điểm mở thầu

20/12/2018 - 14:10

 Thời gian thực hiện hợp đồng

10 Ngày

 Nội dung chính của gói thầu

cầy xới đường cũ, vệ sinh đường cũ, tưới nhựa dính bám và thảm 10cm bê tông hạt trung

 Hồ sơ mời thầu

     
 
Ban quản lý Website.