Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

Xuất khẩu phân bón năm 2021 tăng trên 64% kim ngạch 0

Cập nhật: 11-02-2022 02:41:07 | Tin thị trường | Lượt xem: 177

Xuất khẩu phân bón năm 2021 tăng trên 64% kim ngạch

Năm 2021 cả nước xuất khẩu trên 1,35 triệu tấn phân bón, thu về 559,35 triệu USD, giá trung bình đạt 413,4 USD/tấn.

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu phân bón ra thị trường nước ngoài tiếp tục tăng tháng thứ 4, tháng 12/2021 tăng 6,3% về lượng, tăng 26,6% về kim ngạch và tăng 19% về giá so với tháng 11/2021. So với tháng 12/2020 cũng tăng rất mạnh 79,7% về lượng, tăng 302% kim ngạch và giá tăng 123,9%, đạt 149.253 tấn, tương đương 100,93 triệu USD, giá trung bình 676,3 USD/tấn.

Cộng chung cả năm 2021 cả nước xuất khẩu trên 1,35 triệu tấn phân bón, thu về 559,35 triệu USD, giá trung bình đạt 413,4 USD/tấn, tăng 16,4% về khối lượng, tăng 64,2% về kim ngạch và giá tăng 41,2% so với năm 2020.

Campuchia là thị trường tiêu thụ phân bón của Việt Nam nhiều nhất, chiếm tới 40,2% trong tổng lượng và chiếm 37,4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu phân bón của cả nước, đạt 544.443 tấn, tương đương trên 209,18 triệu USD, giá trung bình 384,2 USD/tấn, tăng 29,2% về lượng, tăng 59% về kim ngạch và tăng 23,2% về giá so với năm 2020; Riêng tháng 12/2021 xuất khẩu phân bón sang thị trường này đạt 37.360 tấn, tương đương 16,52 triệu USD, giá trung bình 442,3 USD/tấn, tăng 20,4 % về lượng, tăng 24,2% về kim ngạch và tăng 3,2% về giá so với tháng 11/2021. So với tháng 12/2020 thì giảm 16% về lượng, nhưng tăng 20,5% kim ngạch và giá tăng 43,5%.

Ngoài thị trường chủ đạo Campuchia, thì Việt Nam còn xuất khẩu phân bón sang thị trường Hàn Quốc 97.789 tấn, tương đương 70,84 triệu USD, giá trung bình 724,4 USD/tấn, tăng mạnh 379% về lượng, tăng 2.001% về kim ngạch và tăng 338,7% về giá so với năm 2020. Xuất khẩu phân bón sang thị trường Malaysia 106.917 tấn, tương đương 36,16 triệu USD, tăng 14,3% về khối lượng và tăng 97,6% về kim ngạch; Xuất khẩu sang thị trường Philippines 61.385 tấn, tương đương 26,03 triệu USD, tăng 242,4% về khối lượng, tăng 401,6% về kim ngạch so với năm 2020.

Nhìn chung, trong năm 2021 kim ngạch xuất khẩu phân bón sang hầu hết các thị trường tăng mạnh so với năm 2020.

Xuất khẩu phân bón năm 2021

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 14/1/2022 của TCHQ)

Nguồn:Vinanet