Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

Thị trường xuất khẩu phân bón 11 tháng năm 2021

Cập nhật: 24-12-2021 03:28:34 | Tin thị trường | Lượt xem: 444

Thị trường xuất khẩu phân bón 11 tháng năm 2021

11 tháng năm 2021 cả nước xuất khẩu trên 1,2 triệu tấn phân bón, thu về gần 459,28 triệu USD, giá trung bình đạt 381,2 USD/tấn.

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu phân bón ra thị trường nước ngoài tháng 11/2021 tiếp tục tăng tháng thứ 3 liên tiếp, tăng 30% về lượng, tăng 71,8% về kim ngạch và tăng 32,2% về giá so với tháng 10/2021. So với tháng 11/2020 cũng tăng rất mạnh 71,7% về lượng, tăng 219% kim ngạch và giá tăng 85,9%, đạt 140.427 tấn, tương đương 79,72 triệu USD, giá trung bình 567,7 USD/tấn.

Cộng chung cả 11 tháng năm 2021 cả nước xuất khẩu trên 1,2 triệu tấn phân bón, thu về gần 459,28 triệu USD, giá trung bình đạt 381,2 USD/tấn, tăng 11,6% về khối lượng, tăng 45,6% về kim ngạch và giá tăng 30,5% so với cùng kỳ năm 2020.
Phân bón xuất khẩu của Việt Nam xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Campuchia, chiếm 42% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu phân bón của cả nước, đạt 507.083 tấn, tương đương trên 192,65 triệu USD, giá trung bình 379,9 USD/tấn, tăng 34,3% về lượng, tăng 63,4% về kim ngạch và tăng 21,7% về giá so với cùng kỳ năm 2020; Riêng tháng 11/2021 xuất khẩu phân bón sang thị trường này đạt 31.042 tấn, tương đương 13,3 triệu USD, giá trung bình 428,5 USD/tấn, giảm mạnh 50,7% về lượng, giảm 48,2% về kim ngạch nhưng tăng 5% về giá so với tháng 10/2021. So với tháng 11/2020 cũng giảm 15% về lượng, nhưng tăng 18% kim ngạch và giá tăng 39%.

Ngoài thị trường chủ đạo Campuchia, thì Việt Nam còn xuất khẩu phân bón sang thị trường Hàn Quốc 62.174 tấn, tương đương 38,35 triệu USD, giá trung bình 616,9 USD/tấn, tăng mạnh 208,4% về lượng, tăng 1.059% về kim ngạch và tăng 275,9% về giá so với cùng kỳ năm 2020. Xuất khẩu phân bón sang thị trường Mozambique 77.750 tấn, tương đương 25,73 triệu USD, tăng mạnh 852% về khối lượng và tăng 642,5% về kim ngạch; Xuất khẩu sang thị trường Malaysia 87.764 tấn, tương đương 21,56 triệu USD, tăng2,6% về khối lượng, tăng 33,8% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020.

Nhìn chung, trong 11 tháng năm 2021, kim ngạch xuất khẩu phân bón sang hầu hết các thị trường tăng mạnh so với 11 tháng năm 2020.

Xuất khẩu phân bón 11 tháng năm 2021

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 14/12/2021 của TCHQ)

Nguồn:Vinanet.vn