Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

Nhập khẩu phân bón từ Trung Quốc 11 tháng năm 2021 tăng 51%

Cập nhật: 25-12-2021 03:31:36 | Tin thị trường | Lượt xem: 415

Nhập khẩu phân bón từ Trung Quốc 11 tháng năm 2021 tăng 51%

11 tháng năm 2021 nhập khẩu phân bón của cả nước đạt 4,17 triệu tấn, kim ngạch 1,29 tỷ USD, giá trung bình 309,8 USD/tấn

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu phân bón về Việt Nam trong tháng 11/2021 đạt 391.850 tấn, trị giá 158,21 triệu USD, giá trung bình 403,8 USD/tấn, tăng 4,1% về lượng, tăng 6,8% về kim ngạch và tăng 2,6% về giá so với tháng 10/2021.

Tính tổng cộng 11 tháng năm 2021 nhập khẩu phân bón của cả nước đạt 4,17 triệu tấn, kim ngạch 1,29 tỷ USD, giá trung bình 309,8 USD/tấn, tăng 20,9% về khối lượng, tăng 51% về kim ngạch và tăng 24,9% về giá so với 11 tháng năm 2020.

Trung Quốc là thị trường cung cấp chủ yếu phân bón các loại cho Việt Nam, chiếm 44,5% trong tổng lượng và chiếm 42,2% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước, đạt 1,86 triệu tấn, trị giá 545,87 triệu USD, giá trung bình 294,2 USD/tấn, tăng cả lượng, kim ngạch và giá so với cùng kỳ năm 2020, với mức tăng tương ứng 27,7%, 62,5% và 27,3%; riêng tháng 11/2021 nhập khẩu phân bón từ thị trường này đạt 165.109 tấn, tương đương 59,83 triệu USD, giá 362,4 USD/tấn, tăng 14,9% về lượng, tăng 7,4% về kim ngạch nhưng giảm 6,6% về giá so với tháng 10/2021.

Đông Nam Á là thị trường lớn thứ 2 đạt 468.128 tấn, trị giá 172,49 triệu USD, giá trung bình 368,5 USD/tấn, tăng 41,5% về lượng, tăng 119% về kim ngạch, tăng 54,8% về giá so với cùng kỳ; riêng tháng 11/2021 nhập khẩu từ thị trường này tăng mạnh trở lại 106,6% về lượng, tăng 142,5% kim ngạch, tăng 17,4% về giá so với tháng 10/2021, đạt 38.597 tấn, trị giá 21,27 triệu USD, giá trung bình 551,2 USD/tấn.

Đứng thứ 3 là thị trường Nga đạt 332.696 tấn, trị giá 113,95 triệu USD, giá trung bình 342,5 USD/tấn, tăng 5,9% về lượng, tăng 15,9% kim ngạch, tăng 9,4% về giá so với 11 tháng năm 2020; riêng tháng 11/2021 nhập khẩu phân bón từ thị trường Nga tiếp tục giảm mạnh 60,5% về lượng, giảm 59,7% kim ngạch nhưng tăng nhẹ 2% về giá so với tháng 10/2021, đạt 11.260 tấn, trị giá 5,29 triệu USD, giá 469,6 USD/tấn.

Nhìn chung, trong 11 tháng năm 2021, kim ngạch nhập khẩu phân bón từ đa số thị trường tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Nhập khẩu phân bón 11 tháng năm 2021

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 14/12/2021 của TCHQ)

Nguồn:Vinanet