Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

Nhập khẩu phân bón 2 tháng đầu năm 2022 tăng mạnh về kim ngạch

Cập nhật: 15-03-2022 02:25:34 | Tin thị trường | Lượt xem: 682

Nhập khẩu phân bón 2 tháng đầu năm 2022 tăng mạnh về kim ngạch

2 tháng đầu năm 2022 lượng phân bón nhập khẩu của cả nước đạt 594.518, trị giá trên 285,77 triệu USD.

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 2/2022 cả nước nhập khẩu 269.747 tấn phân bón, tương đương 131,43 triệu USD, giá trung bình 487,2 USD/tấn, giảm 16,4% về lượng và giảm 14,4% về kim ngạch so với tháng 1/2022 nhưng tăng 2,4% về giá. So với tháng 2/2021 cũng giảm 8,4% về lượng nhưng tăng mạnh 74,3% kim ngạch và tăng 90,4% về giá.

Trong tháng 2/2022 nhập khẩu phân bón từ thị trường chủ đạo Trung Quốc giảm mạnh 35,3% về lượng, giảm 37,7% kim ngạch và giảm 3,7% về giá so với tháng 1/2022, đạt 88.869 tấn, tương đương 35,84 triệu USD, giá 403,3 USD/tấn; So với tháng 2/2021 thì cũng giảm 29,2% về lượng, nhưng tăng 16,3% kim ngạch và tăng 64,2% về giá. Nhập khẩu từ thị trường Nga cũng giảm mạnh trên 67% cả về lượng và kim ngạch, đạt 17.567 tấn, tương đương 9,71 triệu USD; nhưng so với tháng 2/2021 thì tăng 10,6% về lượng, tăng 91,5% kim ngạch.

Tính chung trong 2 tháng đầu năm 2022 lượng phân bón nhập khẩu của cả nước đạt 594.518 tấn (giảm 3,2% so với 2 tháng đầu năm 2021), trị giá trên 285,77 triệu USD (tăng mạnh 79,2%), giá trung bình đạt 480,7 USD/tấn (tăng 85%). Trung Quốc vẫn đứng đầu về thị trường cung cấp phân bón cho Việt Nam, đạt trên 226.191 tấn, tương đương 93,34 triệu USD, giá trung bình 412,7 USD/tấn, giảm 7,4% về lượng, nhưng tăng 51,8% về kim ngạch và tăng 64% về giá so với 2 tháng đầu năm 2021; chiếm 38% trong tổng lượng và chiếm 32,7% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước.

Nga đứng thứ 2 với 71.341 tấn, tương đương 39,35 triệu USD, giá trung bình 551,6 USD/tấn, tăng mạnh 42,7% về lượng, tăng 144,5% về kim ngạch và tăng 71,4% về giá so với cùng kỳ năm 2021; chiếm 12% trong tổng lượng và chiếm 13,8% trong tổng kim ngạch.

Thị trường Belarus đứng thứ 3 đạt 52.833 tấn, tương đương 30,92 triệu USD, giá 585,3 USD/tấn, giảm 30,7% về lượng nhưng tăng 62,3% kim ngạch và tăng 134% về giá so với cùng kỳ, chiếm 8,9% trong tổng lượng và chiếm 10,8% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước.

Nhìn chung, trong 2 tháng đầu năm 2022 nhập khẩu phân bón từ đa số các thị trường mạnh về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021.

Nhập khẩu phân bón 2 tháng đầu năm 2022

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 9/3/2022 của TCHQ)

Nguồn:Vinanet