Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

VINACHEM: Triển khai "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam "năm 2018

Cập nhật: 03-11-2018 03:47:41 | Tin tập đoàn | Lượt xem: 138

VINACHEM: Triển khai "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam "năm 2018

 

Thực hiện Quyết định số 276/QĐ-BCT ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Bộ công Thương về việc Ban hành Kế hoạch triển khai "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" năm 2018.

Ngày 27/8/2018, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã có Công văn số 1509/HCVN-TTPC yêu cầu các đơn vị trực thuộc, các Công ty TNHH một thành viên, Người đại diện phần vốn tại các Công ty cổ phần phối hợp với Ban điều hành Công ty tổ chức thực hiện Ngày pháp luật theo chỉ đạo của Bộ Công Thương.

Tại Tập đoàn, Lãnh đạo Tập đoàn đã chỉ đạo treo băng rôn tuyên truyền, đồng thời chỉ đạo Trung tâm Thông tin cho đăng tin trên Tạp chí Công nghiệp Hóa chất và Website tuyên truyền, phổ biến đến tập thể người lao động trong toàn Tập đoàn.

Nguồn: vinachem.com.vn