Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

VINACHEM: Trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các ban Tập đoàn

Cập nhật: 16-07-2021 03:36:40 | Tin tập đoàn | Lượt xem: 167

VINACHEM: Trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các ban Tập đoàn

Sáng ngày 15/7/2021, tại cuộc họp giao ban, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Phạm Quốc Đại và ông Phùng Ngọc Bộ.

Theo đó, ông Phạm Quốc Đại được bổ nhiệm giữ chức Phó ban phụ trách Ban Tổ chức Nhân sự; ông Phùng Ngọc Bộ giữ chức Phó ban phụ trách Ban Kỹ thuật Tập đoàn Hóa chất Việt Nam kể từ ngày 07/7/2021.

Tổng giám đốc Tập đoàn Phùng Quang Hiệp trao quyết định bổ nhiệm cho ông Phạm Quốc Đại (bên phải) và ông Phùng Ngọc Bộ (bên trái)

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, Tổng giám đốc VINACHEM Phùng Quang Hiệp đã trao quyết định và chúc mừng ông Phạm Quốc Đại và ông Phùng Ngọc Bộ được bổ nhiệm. Đồng thời Tổng Giám đốc Phùng Quang Hiệp cũng mong muốn ông Phạm Quốc Đại và ông Phùng Ngọc Bộ sẽ phát huy năng lực, kiến thức, kinh nghiệm của mình, nhanh chóng nắm bắt công việc cùng tập thể Ban cũng cố những thành tích đã đạt được, tiếp tục đổi mới, thực hiện tốt nhiệm vụ mà lãnh đạo Tập đoàn giao góp phần vào sự phát triển chung của Tập đoàn.