Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

Vinachem: Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Cập nhật: 05-12-2020 03:14:21 | Tin tập đoàn | Lượt xem: 36

Vinachem: Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Căn cứ vào diễn biến mới về tình hình dịch bệnh Covid-19, Tập đoàn Hoá chất Việt Nam yêu cầu Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc các công ty TNHH một thành viên, người đại diện vốn Tập đoàn tại các công ty cổ phần, các Ban quản lý dự án, các đơn vị trực thuộc khẩn trương thực hiện 04 nội dung được nêu trong văn bản số 1929/HCVN-KHKD, ngày 02/12/2020.

Nguồn: vinachem.com.vn