Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

Thông báo: Về việc giới thiệu chức danh và mẫu chữ ký

Cập nhật: 30-01-2019 03:18:07 | Tin tập đoàn | Lượt xem: 571

Thông báo: Về việc giới thiệu chức danh và mẫu chữ ký

Ngày 24 tháng 01 năm 2019, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có Thông báo số 103/HCVN-TB về việc giới thiệu chức danh và mẫu chữ ký Ông Phùng Quang Hiệp, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn.

Nguồn: vinachem.com.vn