Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam: Giám sát tài chính tại đơn vị thành viên

Cập nhật: 30-09-2022 02:10:54 | Tin tập đoàn | Lượt xem: 410

Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam: Giám sát tài chính tại đơn vị thành viên

Thực hiện Kế hoạch Kiểm tra, giám sát của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt nam. Ngày 27/9/2022, đoàn công tác của HĐTV Tập đoàn do đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Hóa chất Việt Nam dẫn đầu đã đến kiểm tra, giám sát tài chính tại Công ty CP Ắc quy Tia Sáng và Công ty CP DAP - VINACHEM. Cùng đi với đoàn có các đồng chí HĐTV, các phó Tổng giám đốc, Kiểm sát viên và lãnh đạo các ban chuyên môn Tập đoàn.

Tại các đơn vị, sau khi đi kiểm tra thực tế sản xuất tại Công ty, nghe Báo cáo kết quả giám tài chính 6 tháng đầu năm đối với Công ty của Ban Kiểm toán Nội bộ; các ý kiến thắc mắc, góp ý của từng thành viên trong đoàn công tác và đại diện lãnh đạo các đơn vị giải trình. Đồng chí Nguyễn Phú Cường đã có kết luận cho từng đơn vị:

Với Công ty CP Ắc quy Tia Sáng:  Đồng chí nêu rõ, trong 6 tháng đầu năm, tình hình hoạt động sản xuất của Công ty tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng tập thể ban lãnh đạo và người lao động Công ty đã có nhiều cố gắng nỗ lực duy trì hoạt động ổn định, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động. Quản lý, sử dụng vốn đầu tư của Tập đoàn đúng mục đích, có hiệu quả, đồng chí ghi nhận những kết quả tích cực nêu trên. Đồng thời đồng chí cũng yêu cầu Người đại diện của Tập đoàn tại Công ty phối hợp với HĐQT Công ty khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế. Tập trung thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các kiến nghị như đã nêu trong báo cáo của tổ giám sát; Tiếp tục thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; Đẩy mạnh các giải pháp trong SXKD để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được giao; Tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng, đẩy nhanh tiến độ các dự án, đảm bảo hoàn thành theo đúng kế hoạch ĐTXD năm 2022; Tăng cường quản lý chất lượng, áp dụng các giải pháp nhằm giải thiểu tỷ lệ sản phẩm lỗ, giảm mức tiêu hao, khắc phục những tồn tại tại các thiết bị, các công đoạn; Tăng cường quản lý công nợ nhằm tăng hiệu quả của đồng vốn, có các biện pháp tích cực trong việc thu hồi nợ quá hạn, lâu dài; Thường xuyên cập nhật công tác quản trị, hoàn thiện hệ thống quản trị và có biện pháp giám sát chặt chẽ thực hiện các quy chế đã đề ra; Thực hiện nghiêm các quy định về an toàn lao động, an toàn hóa chất và an toàn môi trường, không để xảy ra sự cố; Cần phải xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển, đặc biệt cần nêu rõ về công tác di dời Công ty.

Với Công ty CP DAP - VINACHEM:  Đồng chí biểu dương tập thể lãnh đạo và người lao động công ty đã duy trì hoạt động SXKD ổn định, tận dụng tốt các cơ hội thị trường đạt hiệu quả cao. Sử dụng đúng mục đích vốn của Tập đoàn tại Công ty, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động. Trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu người đại diện vốn của Tập đoàn tại công ty tiếp tục phối hợp với HĐQT khắc phục ngay những hạn chế. Nghiêm túc thực hiện đầy đủ các kiến nghị của tổ công tác; Tiếp tục thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước theo chỉ đạo của Tập đoàn; Tập trung đẩy mạnh các giải pháp nhằm tăng cường sản xuất để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu năm 2022 mà Tập đoàn giao; Tăng cường quản lý công nợ, giảm số nợ phải thu làm tăng hiệu quả vốn; Rà soát chi phí cho Người lao động theo đúng quỹ tiền lương đã được Tập đoàn chấp thuận; Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn liên quan đến các dự án xây dựng nhà; Thực hiện vệ sinh công nghiệp, đản bảo an toàn lao động, an toàn hóa chất và an toàn môi trường; Công ty phải xây dựng kế hoạch năm 2023 và điều chỉnh kế hoạch đến năm 2025 do có nhiều biến động.

Một số hình ảnh: