Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

Báo cáo công bố thông tin về thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam năm 2020

Cập nhật: 21-08-2021 04:20:23 | Tin tập đoàn | Lượt xem: 100

Báo cáo công bố thông tin về thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam năm 2020

 

Thực hiện quy định về công bố thông tin theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 04 năm 2021 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam kính gửi Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; Bộ kế hoạch và Đầu tư báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Tập đoàn năm 2020 (Biểu số 6 theo file đính kèm).

Nguồn: vinachem.com.vn