Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

Hội nghị đối thoại người lao động năm 2018

Cập nhật: 15-05-2018 03:58:25 | Tin công ty | Lượt xem: 1439

Hội nghị đối thoại người lao động năm 2018

Vào hồi 14h00’ ngày 14/5/2018, Công ty Cổ phần Dap - Vinachem tổ chức Hội nghị đối thoại người lao động lần thứ nhất năm 2018. Hội nghị có 52 CB CNV đại diện cho hơn 640 lao động của Công ty; Người lao động các đơn vị đã gửi tới Ô. Nguyễn Văn Sinh - Tổng giám đốc Công ty- Người sử dụng lao động 42 câu hỏi liên quan đến các lĩnh vực sản xuất, AT- VSLĐ, chế độ chính sách, đời sống của NLĐ.

Tại Hội nghị Tổng Giám đốc đã thông tin về tình SXKD kinh doanh 4 tháng đầu năm của Công ty: kết quả lợi nhuận đã đạt trên 36 tỷ đồng, đồng thời chỉ đạo các phòng chuyên môn trả lời các ý kiến của người LĐ cũng như trực tiếp làm rõ thêm các lĩnh vực liên quan đến quyền,nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của người lao động.

Hội nghị đã tạo mối quan hệ hài hoà giữa NSDLĐ và NLĐ, tạo không khí phấn khởi để mọi người cùng phấn hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD năm 2018.

Ban quản lý Webiste.