Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

Dự án DAP-1 Hải Phòng cơ bản khắc phục tồn tại, kinh doanh có lãi

Cập nhật: 04-12-2021 11:44:08 | Tin công ty | Lượt xem: 588

Dự án DAP-1 Hải Phòng cơ bản khắc phục tồn tại, kinh doanh có lãi

Trong số 12 dự án yếu kém, mới có 1 doanh nghiệp dự án DAP-1 Hải Phòng thuộc Tập đoàn Hóa chất cơ bản khắc phục các tồn tại yếu kém, sản xuất kinh doanh có lãi từ năm 2017.

Nhà máy sản xuất phân bón DAP-1 Hải Phòng thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam là một trong 12 dự án yếu kém ngành Công Thương cơ bản khắc phục các tồn tại yếu kém, sản xuất kinh doanh có lãi từ năm 2017.

4 dự án, doanh nghiệp khác thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, gồm: Nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học Phú Thọ; Nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học Bình Phước; Nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học Dung Quất; Nhà máy sản xuất xơ sợi Polyester Đình Vũ cơ bản không còn vướng mắc về cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của cơ quan nhà nước.

Đây là thông tin mới nhất từ Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương (Ban chỉ đạo).

Cụ thể, theo Báo cáo tài chính quý 3/2021 của Công ty CP DAP-Vinachem, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp đều tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ. Riêng quý 3/2021, DAP Đình Vũ ghi nhận lãi sau thuế 68,5 tỷ đồng, tăng mạnh so với khoản lỗ 6,8 tỷ đồng cùng kỳ năm trước, cũng là quý báo lãi lớn nhất của doanh nghiệp trong vòng 3 năm trở lại đây, kể từ sau quý 2/2018.

Lũy kế 9 tháng năm 2021, doanh thu thuần của Công ty đạt gần 2.199 tỷ đồng, tăng gấp 1,8 lần so với cùng kỳ và hoàn thành 89% kế hoạch năm. Nhờ doanh thu tài chính tăng cao và chi phí tài chính giảm mạnh, nên lợi nhuận trước thuế đạt 158,7 tỷ đồng, tăng mạnh so với khoản lỗ hơn 40 tỷ đồng cùng kỳ 2020 và cao gấp 2,3 lần chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Trên cơ sở cam kết và đề xuất của hai tập đoàn và của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp, Ban Chỉ đạo thống nhất giao Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, theo thẩm quyền, sử dụng nguồn vốn hợp pháp của doanh nghiệp để chủ động khẩn trương hoàn thiện và triển khai phương án xử lý đối với 5 dự án, doanh nghiệp nêu trên.

Phương án xử lý phải trên nguyên tắc tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo cơ chế thị trường và quy định của pháp luật, bảo đảm hạn chế tối đa tổn thất về vốn, tài sản của Nhà nước và doanh nghiệp, phù hợp với quan điểm chỉ đạo tại Quyết định số 1468/QĐ-TTg ngày 29/9/2017. Hội đồng thành viên các tập đoàn chịu trách nhiệm toàn diện về việc xử lý các dự án, doanh nghiệp này.

Ban chỉ đạo cũng giao Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo chỉ đạo Ủy ban Quản lý vốn thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong việc thực hiện nhiệm vụ nêu trên.

Trong đó, tập trung xây dựng kế hoạch cụ thể với lộ trình phù hợp để xử lý 5 dự án, doanh nghiệp; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp cập nhật tình hình, tiến độ xử lý các dự án, doanh nghiệp theo kế hoạch, báo cáo cấp có thẩm quyền khi được yêu cầu.

Đối với 7 dự án, doanh nghiệp còn lại, Ban Chỉ đạo giao Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan và các tập đoàn, tổng công ty chỉ đạo việc xây dựng, hoàn thiện, triển khai phương án xử lý theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật; đề xuất Ban Chỉ đạo để báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vướng mắc về cơ chế, chính sách vượt thẩm quyền; quyết tâm hoàn thành xử lý các dự án, doanh nghiệp còn lại trong thời gian sớm nhất.

Nguồn: Baodautu.vn