Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Cập nhật: 25-04-2019 05:08:00 | Tin công ty | Lượt xem: 536

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Sáng nay, ngày 25/4/2019, Công ty Cổ phần DAP - Vinachem đã tổ chức "Đại Hội đồng cổ đông Công ty thường niên năm 2019" dưới sự chủ trì của ông Lâm Thái Dương - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty, về tham dự Đại hội có 35 cổ đông đại diện cho 126.835.600 cổ phần, đại hội đã tiến hành hết các nội dung theo chương trình đề ra.

Một số hình ảnh Đại hội:

Ban quản lý Website.