Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

Công ty CP DAP - Vinachem: Thông tin về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Cập nhật: 27-04-2018 10:07:33 | Tin công ty | Lượt xem: 1339

Công ty CP DAP - Vinachem: Thông tin về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Download

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Download

3. Công bố thông tin: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Download

Ban quản lý Website.