Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

Thông báo V/v: Chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Cập nhật: 04-08-2017 12:41:45 | Tin công ty | Lượt xem: 1569

Thông báo V/v: Chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty Cổ phần DAP - Vinachem thông báo V/v: Chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Vui lòng xem file đính kèm.

Van ban990.pdf

Ban quản lý Website