Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Cập nhật: 01-08-2017 09:26:35 | Tin công ty | Lượt xem: 1681

Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty Cổ phần DAP – Vinachem kính gửi các cổ đông Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Chi tiết xem file đính kèm:

Giấy mời.pdf

Giấy xác nhận tham dự.pdf

Chương trình.pdf

Ban quản lý Website.