Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

Công ty Cổ phần DAP – Vinachem: Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCK Nhà nước và Sở GDCK Hà Nội

Cập nhật: 04-08-2017 06:56:51 | Tin công ty | Lượt xem: 1602

Công ty Cổ phần DAP – Vinachem: Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCK Nhà nước và Sở GDCK Hà Nội

Công ty Cổ phần DAP – Vinachem: Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCK Nhà nước và Sở GDCK Hà Nội.

1. Danh sách cổ đông năm 2016

2. Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016

3.Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên họp số 01 năm 2017

4. Công bố thông tin: Chấp thuận Hợp đồng ủy thác xuất khẩu 2.000 (+-10%) tấn phân bón DAP giữa Công ty cổ phần DAP-VINACHEM và Công ty CP XNK Quảng Bình.

Vui lòng xem file đính kèm:

1. Danh sach co dong nam 2016.pdf

2.1 Bao cao tinh hinh quan tri Cong ty 2016 (full).pdf

3.2 Nghi quyet HDQT so 01 nam 2017.pdf

3.1 CBTT ve HD UTXK voi QBS.pdf

Ban quản lý Website