Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

Hội đồng Quản trị

Cập nhật: 30-11--0001 12:00:00 | Ban lãnh đạo | Lượt xem: 3620

Chủ tịch: Ông Nguyễn Tuấn Dũng

 

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Ông Nguyễn Tuấn Dũng

Uỷ viên:

Ông Vũ Văn Bằng

Ông Lê Ngọc Nhân

Ông Nguyễn Hồ Hưng

Bà Nguyễn Thị Mai

Ban kiểm soát

Trưởng ban: Hà Trung Kiên

Thành viên: Nguyễn Thị Xuân Quyên, Lương Thành Trung