Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

Hội đồng Quản trị

Cập nhật: 01-08-2017 08:54:22 | Ban lãnh đạo | Lượt xem: 3122

Chủ tịch: Ông Nguyễn Tuấn Dũng

 

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Ông Nguyễn Tuấn Dũng

Uỷ viên:

Ông Vũ Văn Bằng

Ông Lê Ngọc Nhân

Ông Nguyễn Văn Hạnh

Bà Nguyễn Thị Mai

Ban kiểm soát

Trưởng ban: Hà Trung Kiên

Thành viên: Nguyễn Thị Xuân Quyên, Vương Thị Hải Yến