Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

Tập huấn công tác An toàn trong vận chuyển và phân phối Hóa chất

Cập nhật: 29-08-2017 02:09:54 | Tin tập đoàn | Lượt xem: 219

Tập huấn công tác An toàn trong vận chuyển và phân phối Hóa chất

Ngày 25 tháng 08 năm 2017, tại thành phố Hồ Chí Minh. Hội Trách nhiệm tự nguyện của các doanh nghiệp Hóa chất Việt Nam ( VRCC ) đã tổ chức triển khai tập huấn, huấn luyện công tác An toàn trong vận chuyển , phân phối Hóa chất. Tới dự và chỉ đạo lớp tập huấn có các ông đại diện cho Cục Hóa chất, Bộ Công Thương, Cục kiểm soát ô nhiễm, Bộ Tài Nguyên và Môi trường , Lãnh đạo Tập Đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam, Công Đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam, Hội Hóa học Việt Nam … Tham dự lớp tập huấn còn có 60 đại biểu là các cán bộ quản lý của các Công ty và các cán bộ làm công tác An toàn vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh Hóa chất tại Việt Nam. Tập Đoàn Hóa chất Việt nam có các Công ty Thành viên tham gia như Super và Hóa chất Lâm Thao, Lân Văn Điển, Hóa chất cơ bản Miền Nam , Pin Ắc Quy Miền Nam , Cao su mina, Cao su Đà Nẵng, Phân bón Miền Nam, Phân Bón Bình Điền và một số công ty trong các Tập đoàn Hóa chất đa quốc gia …

An toàn vận chuyển và phân phối hóa chất là một trong những công tác giúp phát triển bền vững của doanh nghiệp, nó có một ý nghĩa hết sức to lớn đến trách nhiệm Công đồng xã hội, đến sức khỏe và tính mạng của con người và bảo vệ môi trường xanh bền vững. Trong quá trình sản xuất - kinh doanh – vận chuyển hóa chất luôn có những tiềm ẩn và rủi ro rất lớn nếu chúng ta không chú trọng và không có các giải pháp để giúp ngăn ngừa và giảm thiểu các mối nguy cơ đến sự cố trong đó có Công tác vận chuyển và bảo quản Hóa chất. Sự tổn thất do sự cố hóa chất nó gây ảnh hưởng rất lớn đến sinh mạng của con người, ảnh hưởng tiêu cực đến Môi trường đến thiệt hại hàng hóa và phương tiện, gây hư hại đến các công trình giao thông, chi phí đền bù thiệt hại lớn, ngoài ra nó còn gây anh hưởng rất lớn đến uy tín của doanh nghiệp. Mục tiêu của công tác tổ chức huấn luyện An toàn trong vận chuyển Hóa chất giúp cho những người làm công tác quản lý, làm công tác An toàn nhận diện được các mối nguy cơ, những tiềm ẩn rủi ro trong quá trình vận chuyển, phân phối, bảo quản hóa chất, giúp cho công tác sản xuất kinh doanh được an toàn và hiệu quả hơn về kinh tế.Tập huấn an toàn vận chuyển Hóa chất là một dịp để các doanh nghiệp hóa chất được trao đổi học tập các kinh nghiệp từ các đơn vị bạn, học tập từ các sự cố của đơn vị bạn làm bài học cho doanh nghiệp của mình đồng thời giúp cho chúng ta ngày càng tự đổi mới nhận diện các nguy cơ rủi ro, giúp các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Hóa chất nâng cao trách nhiệm của mình đối với cộng đồng xã hội.

Cũng trong ngày 25 /08/2017, Đại hội của VRCC đã được tổ chức thành công tốt đẹp tại thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của gần 50 thành viên Hội ,và bầu ra ban thường trực hội gồm 4 người, ông Đỗ Duy Phi tiếp tục được bầu lại làm chủ tịch của Hội VRCC nhiệm kỳ 2017 -2022. Đại hội đã đề ra phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới 2017 -2022 là tăng cường các hoạt động tập thể , đoàn kết các hội viên , phát huy sức mạnh của toàn thể hội viên các doanh nghiệp hóa chất để hội viên hợp tác trao đổi giúp đỡ lẫn nhau hoạt động hiệu quả hơn RC. Hội sẽ tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế . Phối hợp chặt chẽ và tranh thủ sự ủng hộ của các tổ chức trong và ngoài nước. Hội sẽ đề xuất và đóng góp với các cơ quan quản lý về các chính sách , quy định , chương trình , dự án của ngành công nghiệp Hóa chất. Đặc biệt là lĩnh vực quản lý An toàn hóa chất , giảm thiểu ô nhiễm , bảo vệ Môi trường, bảo vệ sức khỏe người lao động và cộng đồng xã hội.

Nông Tiến Dũng - Phân Bón Miền Nam