Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

Giới thiệu chức danh và mẫu chữ ký thành viên HĐTV Tập đoàn

Cập nhật: 09-08-2018 07:46:12 | Tin tập đoàn | Lượt xem: 339

Giới thiệu chức danh và mẫu chữ ký thành viên HĐTV Tập đoàn

Tâp đoàn Hóa chất Việt Nam trân trọng thông báo, giới thiệu chức danh, mẫu chữ ký của Ông Nguyễn Hữu Tú, Ông Võ Thanh Hà để quý cơ quan biết và liên hệ công tác.